top of page

Zakupy i zwroty

Zasady zakupu

Klient na prawo wystąpić o wystawienie rachunku lub faktury, ewentualnie faktury uproszczonej.

Wystawienie faktury

Prośba o jej wystawienie powinna być zgłoszona w terminie 3 miesięcy od końca miesiąc, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę, otrzymano całość zapłaty. Jednak nawet w tym przypadku będzie mogła to być faktura uproszczona. Jeśli klient będzie chciał otrzymać fakturę to czas oczekiwania na jej wystawienie wyniesie 7 dni, licząc od dnia wykonania usługi lub wydania towaru, lub od dnia zgłoszenia tego żądania.

Wystawienie rachunku

Prośba o wystawienie rachunku powinna być zgłoszona przed upływem 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, po uiszczeniu opłaty. Jednak nawet w tym przypadku będzie mógł to być rachunek uproszczony. Jeśli klient będzie chciał otrzymać rachunek to czas oczekiwania na jej wystawienie wyniesie 7 dni, licząc od dnia wykonania usługi lub wydania towaru, lub od dnia zgłoszenia tego żądania.

Składanie zamówienia

Po złożeniu zamówienia należy wpłacić pełną kwotę zamówienia, aby nastąpiła realizacja zamówienia w ciągu 5 dni.

Zasady zwrotu lub wymiany

Klient ma prawo odstąpić od umowy zakupu w ciągu 14 dni od otrzymania towaru lub usługi. Produkty zamówione powinny być w nie naruszonym stanie. Ślady użytkowania dyskwalifikują możliwości zwrotu lub wymiany.

bottom of page