top of page

Polityka prywatności

1.Administrator danych

         Polityka prywatności  Sklepu Internatowego ma charakter informacyjny. Zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administracje w Sklepie Internetowym. W tym informujemy o podstawowych zasadach, celach i okresie przetwarzania danych osobowych oraz praw osób, których dane dotyczą. Sklep Internetowy również informuje o zakresie stosowania plików Cookies oraz narzędzi administracyjnych strony www.

      Poniżej znajdują się szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

          Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”), jako Administrator danych osobowych, informujemy w jaki sposób przetwarzać będziemy Pani/Pana dane osobowe pozyskane z powszechnie dostępnych źródeł, w szczególności z ewidencji i rejestrów CEIDG, KRS oraz Internetu.

       Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze strony internetowej, korzystaniem sklepu internetowego jest Aleksandra Karapka prowadzący działalność jednoosobową pod nazwą Harmonia Orientu - Aleksandra Karapka z miejscem prowadzenia działalności w Zielonej Górze, ul. Armii Krajowej 1, 65-556 Zielona Góra, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP:9291822704 , REGON 524533127


2.Cel przetwarzania danych

            Przetwarzamy dane osobowe:

 1. W zakresie niezbędnym do nawiązania i prawidłowej realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną,

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy i realizacji składanych przez Klientów zamówień na towary znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego,nie będą udostępniane innym odbiorcom

 3. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia umowy,

 4. W celu rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);

3.Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

            Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy:

 1. W przypadku korzystania ze sklepu internetowego - w celu zawarcia i realizacji umowy – podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit b) RODO,

 2. W przypadku składania reklamacji, odstąpienia od umowy wykonania umowy – podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit b) RODO – wykonanie umowy, oraz art. 6 ust. 1 lit c) – wykonanie obowiązków określonych prawem,

 3. Wykonanie obowiązku prawnego - podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit c) RODO.

 4. W przypadku subskrypcji newsletteru – podstawa prawna to zgoda - 6 ust 1 lit a) RODO

 5. W celu prowadzenia sklepu internetowego oraz w zakresie niezbędnym do nawiązania i prawidłowej realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną – podstawa prawna to art. 6 ust .1 lit c) RODO;

 6. Archiwalnych (dowodowych), będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu związanego z zapewnieniem niezakłóconego prowadzenia działalności, jak również zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów - podstawa prawna  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 7. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu - podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 8. W celach analitycznych – dla tworzenia analiz, zestawień na potrzeby wewnętrzne, planowania i rozwoju działalności, w tym procesów budowania renomy Administratora, w celu optymalizacji i usprawnienia obsługi korzystających ze strony, sklepu internetowego - podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO;

 9. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6.ust.b RODO,

4. Kto może być odbiorcą danych osobowych

           W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, dane te mogą być udostępniane innym podmiotom. W szczególności dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom:

1. Podmioty świadczące usługi informatyczne i zapewniające oprogramowanie,

2. Podmioty świadczące usługi prawne, księgowe,

3. Podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, podmioty, którym przekazanie danych jest konieczne dla realizacji umowy,

4. Organy państwowe, samorządowe oraz inne instytucje publiczne w związku z realizacją obowiązków określonych prawem.

5.Okres przetwarzania danych osobowych

        Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od podstawy prawnej przetwarzania i celu przetwarzania.

 

1. Przetwarzanie danych osobowych w przypadku zawarcia i wykonania umowy. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia świadczenia usługi.

2. Okres przetwarzania określonego przez przepisy prawa.

3. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionych interesów Administratora do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

4. W przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia.

6.Organ nadzoru w zakresie przetwarzania danych osobowych

        Informujemy, iż organem nadzoru w zakresie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.Prawa osób,których dane dotyczą

         Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa:

1. Dostęp do wszystkich danych osobowych oraz ich poprawienia i sprostowania;

2. Do usunięcia części lub wszystkich danych osobowych;

3. Ograniczenia przetwarzanie danych osobowych;

4. Wniesienie sprzeciwu wobec ich przetwarzania

5. Możliwość wniesienia skargi do organu nadzorującego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

6. Cofniecie w dowolnym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych;

7. Przenoszenia danych osobowych – gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody, umowy oraz jest dokonywane automatycznie;

8. Zakres danych osobowych

            W celu przetwarzania następujących danych osobowych:

1. Imię i Nazwisko;

2. Adres zamieszania i adres wysyłki;

3. Adres poczty elektronicznej;

4. Numer telefonu;

5. W przypadku firmy: Podanie nazwy firmy, NIP, REGON

6. A także inne dane niezbędne do realizacji świadczenia usługi.

9. Zgłoszenie żądania związanych z realizacją praw

         Wniosek dotyczący realizacji praw do danych osobowych, można złożyć:

 • w formie korespondencji na adres: Harmonia Orientu - Aleksandra Karapka, ul. Armii Krajowej 1, 65-556 Zielona Góra

 • drogą e-mailową, na adres: aleksandra-karapka@wp.pl

10. Polityka dotycząca ciasteczek

         Przez używanie niniejszej strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką Ciasteczek. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez stronę ciasteczek, musisz zmienić ustawienia swojej przeglądarki albo zrezygnować z używania niniejszej strony.

        Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegóły odnośnie ustawienia plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej. Na poniższych przeglądarkach możesz dokonać tej operacji:

1. W przeglądarce Chrome;

2. W przeglądarce Firefox;

3. W przeglądarce Opera;

4. W przeglądarce Internet Explorer;

Co to są ciasteczka (cookies)?

       Ciasteczka są to małe pliki uruchamiane w trakcie przeglądania przez Ciebie strony internetowej. Takie pliki są przechowywane i zapisywane na twoim komputerze. W nich znajdują się dane takie, jak nazwa przeglądanej strony internetowej, czas działania ciasteczek oraz ich unikatowy numer służą do identyfikacji przeglądarki, z której nastąpiło wejście na daną stronę internetową.

W jakim celu wykorzystujemy cookies?

 

1. W celu ułatwienia i usprawnienia użytkowania niniejszej strony;

2. W celu wyświetlenia treści niniejszej strony dostosowanej do preferencji użytkownika 

3. W celach statystycznych, aby ulepszyć możliwości strony

4. Ciasteczka są wykorzystywane tylko na te sposoby bez identyfikacji tożsamości użytkownika.

Jak długo trwa przechowywanie danych w ciasteczkach?

 

Strona internetowa obsługuje dwa rodzaje ciasteczek - sesyjne oraz stałe.

1. Ciasteczka sesyjne - To pierwszy typ ciasteczek obsługiwany przez stronę. One pozostają na Twoim urządzeniu wyłącznie w trakcie użytkowania strony www.

2. Ciasteczka stałe - To takie, które pozostają na Twoim komputerze tyle czasu, ile trwa ich "życia", do momentu usunięcia ich przez Ciebie.
 

Typy ciasteczek wykorzystywanych na stronie:

1.Ciasteczka niezbędne do działania strony - konieczne do bezbłędnego działania strony. Umożliwiają poruszanie się po stronie i korzystanie z jej elementów, np. mogą zapamiętać wykonaną wcześniej czynność.

2.Ciasteczka zwiększające efektywność - gromadzenie danych na temat sposobów korzystania ze strony przez jej użytkowników, m.in. odwiedzanych przez nich obszarów, spędzanego na stronie czasu, napotykanych błędów. Dzięki temu możemy poprawiać funkcjonalność strony.

3.Ciasteczka ulepszające działanie - przechowywanie informacji na temat Twoich preferencji (np. zapamiętywanie loginu), dzięki czemu możliwe jest wyświetlanie treści dostosowanych do indywidualnych oczekiwań użytkownika.

4.Ciasteczka reklamowe - dzięki nim wyświetlane są reklamy, które spełniają Twoje oczekiwania i odpowiadają na Twoje potrzeby. Ciasteczka te umożliwiają nam mierzenie efektów kampanii marketingowych.

Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.

Payment Methods
bottom of page