top of page

Zakupy, dostawy i zwroty

1. Zasady zakupu, płatności i dostawy

Klient może dokonać zakupu na stronie internetowej tylko i wyłącznie w złotówkach polskich (PLN).

Dostawa zamówionego towaru odbywa się:

1. Przesyłka kurierska

2. Odbiór osobisty pod adresem: Sklepu internetowym harmoniaorientu.com, ul. Armii Krajowej 1, 65-556 Zielona Góra;

3. inne sposoby dostawy, o ile wskazane zostały Klientowi podczas składania zamówienia i wyboru sposobu dostawy i metody płatności.

4. Towar dostarczony klientowi powinien znajdować się w nienaruszonym stanie. Towar dostarczony przez kuriera powinien być sprawdzony przez klienta w jego obecności. Jeśli paczka jest uszkodzona Klient ma prawo spisać protokół uszkodzenia i skontaktować się ze Sprzedawcą. W przypadku odbioru bezpośredniego zaleca się sprawdzenie Towaru e momencie jego przekazania i w przypadku jego ewentualnego uszkodzenia zgłosić je od razu w puncie odbioru.

Klient może wybrać następujące metody płatności:

1.Płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy sprzedawcy;

Przelew tradycyjny - Ta metoda płatności  pozwala na dokonanie wpłaty bezpośrednio ze strony swojego banku. Dokonując płatności za zamówienie należy przesłać na numer naszego konta bankowego, czyli Harmonia Orientu - Aleksandra Karapka, ul. Armii Krajowej 1, 65-556 Zielona Góra PL26 1090 1535 0000 0001 5321 6784. W celu prawidłowej weryfikacji wpłat, w tytule przelewu należy umieścić numer zamówienia oraz imię i nazwisko kupującego. Po zaksięgowaniu wpłaty równej całkowitej kwocie zakupów przystępujemy do realizacji zamówienia.

2.Inne sposoby płatności, o ile wskazane zostały Klientowi podczas składania zamówienia i wyboru sposobu dostawy i metody płatności.

3. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku nie dokonania wpłaty w tym czasie Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedażowej. Administrator Strony internetowej wysyła Klientowi oświadczenie woli o odstąpienie od umowy. Umowa sprzedaży będzie uważana za niezawartą co powoduję zmianę formy zamówienia na status anulowany. W takich okolicznościach Klient, ani Sprzedawca nie będą zobowiązani względem siebie do żadnych świadczeń, w szczególności uiszczenia odszkodowania lub jego surogatu, zwrotu kosztów itp.

Pośrednictwo kurierskie: Kurierzy DPD i INPOST

1. Szybka i sprawna wysyłka - średni czas dostawy przesyłki to średnio 5 dni roboczych,

2. Dostawa odbywa się na wskazany przez Klienta adres na teranie całej Polski,

3. Barak wymagań dotyczących minimalnej wartości zamówienia,

4. Powiadomienia w wiadomościach mailowych (status zamówienia, śledzenie paczki, informacje niezbędne do doręczenia zamówienia)

5. UWAGA!

    NIE AKCEPTUJEMY PŁATNOŚCI ZA POBRANIEM. ZAMÓWIENIA SĄ REALIZOWANE PO ICH OPŁACENIU.

Odbiór osobisty w siedzibie sklepu internetowego

1.Odbiór osobisty Twojego zamówienia możesz dokonać w naszej siedzibie sklepu internetowego:

Harmonia Orientu - Aleksandra Karapka

ul. Armii Krajowej 1

65-556 Zielona Góra

2. Przed przybyciem należy podać termin przybycia w celu odebrania zamówienia. Jest to niezbędne ponieważ złożone zamówieniu musi być przygotowane do odbioru. Czas operacji wynosi 24 godziny robocze,

3. Nie ponosimy żadnych kosztów związanych z transportem

4. Możesz zamawiać każdy produkt dostępny w ofercie.

5. Zamówienie możesz odebrać w naszym puncie w godzinach 11h-17h od poniedziałku do piątku.

NIE AKCEPTUJEMY PŁATNOŚCI PRZY ODBIORZE.

Zamówienie zostaje zrealizowane po opłaceniu go podczas składania zamówienia online.

Sposób i koszt wysyłki

  1. Koszty przesyłki zamówionego Towaru pokrywa Kupujący.

  2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.

  3. Sklep harmoniaorientu.com pokrywa koszty przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej dla zamówień, które spełniają następujące warunki:

    • uiszczona jest opłata za zamówienie wraz z kosztami przesyłki

    • adres zamówienia jest na terenie Polski.

2. Zasady zwrotu lub wymiany

Na wymianę lub zwrot towaru masz 14 dni od momentu otrzymania przesyłki. Nie musisz nawet podawać powodu zwrotu, chociaż będziemy wdzięczni za przekazanie nam takich informacji. Produkty zamówione powinny być w nie naruszonym stanie. Ślady użytkowania dyskwalifikują możliwości zwrotu lub wymiany.

Jeśli chcesz wymienić lub zwrócić produkt:

1. Towar musi być nowy, bez oznak użytkowania.

2. Wypisz niezbędne informacje identyfikacji zamówienia i dołącz kopię zamówienia

3. Zapakuj produkty wraz podanymi powyżej informacjami (opłaty za przesyłkę zwrotną uiszcza klient):

Prześlij za adres siedziby sklepu internetowego:

Harmonia Orientu - Aleksandra Karapka

ul. Armii Krajowej 1

65-556 Zielona Góra

4. Po otrzymaniu przez nas przesyłki - zwracamy Ci pieniądze lub wysyłamy pożądany przez Ciebie produkt.

3. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z tych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.phphttps://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.phphttps://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

Podanie powyższego adresu (link) nie oznacza, iż Sprzedawca wyraził zgodę, na wniosek Konsumenta lub organizacji konsumenckiej go reprezentującej, o poddanie sprawy wynikającej z nieuwzględnionej reklamacji organowi uprawnionemu do pozasądowego rozwiązywania sporów.

Podstawy do  reklamacji:

1.Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za Towar, który powinien być dostarczony zgodnie z umową sprzedaży Klientowi albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenckich określonych ustawą o prawach konsumenta.

2.Sprzedawca jest odpowiedzialny w razie powstania niezgodności towaru z Umowy Sprzedaży. Spowodowanego błędem pakowania produktu. Niezgodność z zamówieniem należy zgłosić niepóźniej niż na 7 dni po odebraniu produktu. Towar reklamowany w tym czasie powinien być w stanie nienaruszonym i nie powinien posiadać śladów użytkowania. Takie zamówienie można zwrócić lub prosić o wymianę produktu na zamówimy w umowie asortyment strony internetowej.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność Towaru z Umowy Sprzedaży, jeżeli Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenckich przekroczy terminy obowiązujące na poinformowanie Administratora Sklepu Internetowego o niezgodności towaru oraz w przypadku wcześniejszego zaakcentowania braku konkretnego towaru lub naniesienia zmiany w umowie sprzedaży.

4. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną: aleksandra-karapka@wp.pl lub po przez wysłanie listu priorytetowego do siedziby sklepu internetowego: Harmonia Orientu - Aleksandra Karapka, ul. Armii Krajowej 1, 65-556 Zielona Góra. Klient lub przedsiębiorca otrzyma potwierdzenie zgłoszenia reklamacyjnego od Sprzedawcy na maila podanego w zgłoszeniu reklamacyjnym.

5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in.:

- Zwięzły opis wady lub powodu reklamacji

- Okoliczności wystąpienia czy ujawnienia się nieprawidłowości z uwzględnieniem daty jej wystąpienia

- Dane Klienta składającego reklamacje oraz żądanie naprawy lub wymiany towaru, a także kopia lub skan dowodu zakupu Towaru w Sklepie internetowym, w którym składana jest reklamacja

Żądanie reklamacyjne: Sprzedawca w przypadku takiego żądania może dokonać naprawy towaru jeśli jest to możliwe lub może wymienić uszkodzony Towar na nowy zgody z wcześniejszym zamówieniem klienta. Gdy naprawa lub wymiana jest niemożliwa, albo wymagałaby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy to Sprzedający może dokonać zwrotów kosztów za dany produkt lub zamówienie.

6. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamacje za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

7. Sprzedawca może nie uznać reklamacji odrzucając ja i podając argumenty świadczące o jej przeciwwskazaniach oraz nie spełnienia zasad dopuszczających do akceptacji reklamacji.

8. Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty za Towar, który został wymieniony po zgłoszeniu reklamacyjnym.

9. Nie stanowią podstawy reklamacji niewielkie różnice w zewnętrznym wyglądzie Towaru wydanego Klientowi w porównaniu z wyglądem Towaru (także tego samego rodzaju, marki i modelu) prezentowanym w formie graficznej w Sklepie, które mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Zdjęcia Towarów służą bowiem ich prezentacji. Niniejsze postanowienie nie rodzi jednak skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, a w szczególności nie ogranicza w żaden sposób praw Konsumenta Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży.

Błędy techniczne i nieprzestrzeganie zasad:

1. Administrator strony internetowej zapewnia poprawne działanie Sklepu oraz zobowiązuje się do usuwania bez zbędnej zwłoki wszelkich nieprawidłowości i błędów technicznych jakie się pojawią.

2. Każdy klient może w razie nieprawidłowości złożyć reklamacje, przesyłając wiadomość e - mail do sklepu internetowego. Prawidłowe złożenie reklamacji powinno zawierać co najmniej następujące dane:

- Imię i nazwisko klienta oraz dane z zamówienia

- opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji

- numer konta bankowego właściciela do ewentualnego zwrotu środków

3. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu klientowi, który dokonał naruszenia zasad:

- naruszenie postanowień strony internetowej

- podejmowanie działań na szkodę innych klientów lub działania Sklepu internetowego

- podanie przez Klienta nieprawidłowych danych w procesie rejestracji konta w Sklepie

- co najmniej 3 - krotnego niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań przez klienta wynikających z zawartej umowy sprzedażowej

4. Decyzja odnośnie zablokowania lub usunięcia konta Klienta zostanie podjęta przez Sprzedawcę w zależności od stopnia szkodliwości działania Klienta. Klient zostanie poinformowany, przez Sprzedawcę na podany w procesie rejestracji adres email, o podjętej decyzji i jej przyczynach.

5.   Zgłoszenie reklamacyjne może dotyczyć zablokowania przez Sprzedawcę konta Klienta lub zamiaru jego usunięcia w związku z naruszeniem Regulaminu lub przepisów prawa przez Klienta. Sprzedawca zobowiązany jest o podjętej decyzji, odnośnie zablokowania lub zamiaru usunięcia Konta, powiadomić Klienta umożliwiając mu zgłoszenie reklamacji i wyjaśnienie przyczyn i okoliczności związanych z naruszeniem obowiązujących regulacji. Klient, po otrzymaniu informacji od Sprzedawcy o zablokowaniu konta lub o zamiarze jego usunięcia, może w terminie 7 dni, złożyć wyjaśnienia i jeśli okażą się one uzasadnione Sprzedawca może Konto odblokować i/lub podjąć decyzję o jego nieusuwaniu, informując Klienta niezwłocznie o podjętej decyzji. Termin załatwienia zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego zablokowania przez Sprzedawcę konta Klienta lub zamiaru jego usunięcia, nie może być dłuższy niż 1 tydzień od zgłoszenia reklamacji.

6. Sprzedawca rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne, o których mowa w niniejszym paragrafie (inne aniżeli wskazane w ust. 5) w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w w/w terminie Sprzedawca w informacji przekazywanej Klientowi, który wystąpił z reklamacją, określi przewidywany termin jej rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

7. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Klienta, składającego reklamację, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

Reklamacja produktów promocyjnych:

​​​

1. Promocja dotycząca zakupów dokonanych w sklepie internetowym obowiązuje do wyczerpania zapasów.

2. W przypadku kiedy klient lub przedsiębiorca skorzysta z produktów promocyjnych i skorzysta z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy sprzedażowej zawartej na odległość, skutkującej tym, że kupujący jest zobowiązany do zwrotu towaru nabytego w promocyjnej cenie wraz z pozostałymi towarami, które zwraca w ramach odstąpienia od umowy sprzedażowej. Zwrot towaru z umowy sprzedażowej odbywa się na koszt klienta, a produkty zwracane nie mogą posiadać śladów użytkowania.

3. Klientowi nie przysługuje prawo do otrzymania jakiegokolwiek ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w miejscu Rabatu. Kupujący otrzymuje tylko i wyłącznie zwrot kwoty zapłaconej w tracie istnienia promocji.

4.Reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać Organizatorowi zgodnie z danymi wskazanymi w zawarciu umowy kupna, w szczególności pisemnie na adres siedziby sklepu internetowego lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: aleksandra-karapka@wp.pl W treści Reklamacji należy wskazać imię i nazwisko oraz opisać przyczynę złożenia Reklamacji.

5.Reklamacje rozpatrywane będą w terminie czternastu dni od dnia ich otrzymania. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną.

bottom of page