top of page

Konstytucja 3 maja

Postanowienia Konstytucji 3 maja kojarzą się z naszym Polskim świętem. To jedna z pierwszych w Europie i druga na świecie nowoczesna konstytucja. Władza w Państwie została podzielona zgodnie z zasadami Monteskiusza. Oznacza to, że podzielono władze na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, między innymi zniesiono zasadę liberum veto. Choć po wprowadzeniu w życie funkcjonowała tylko przez 14 dni stała się naszym narodowym osiągnięciem.


Data ta nie jest tylko wyjątkowa dla nas Polaków, bo nie tylko nasz kraj obchodzi dzień konstytucji 3 maja. Co mnie zaskoczyło podobnie jak w Japonii. Choć została uchwalona przez cesarza Hirohito dnia 3 listopada 1946 roku, to weszła w życie 3 maja 1947 roku.

Japońska konstytucja składa się z 103 artykułów mieszczących się 11 rozdziałach. Na jej mocy monarcha staje się tylko symbolem władzy i pełni funkcje reprezentacyjne, a władzę przejmuje parlament. Rzeczywista władza dzieli się na ustawodawczą podzieloną na dwie izby Zgromadzenia Narodowego (Kokkai) i wykonawczą z premierem na czele.

Wejście konstytucji po II wojnie światowej miała nawoływać do pokoju. To przesłanie zostało umieszczone w dokumencie w artykule IX, w którym Japonia wyrzeka się praw do prowadzenia wojen.

W każdym roku w dzień ustanowienia odbywają się zgromadzenia narodowe poddając akt IX pod dyskusję.

W celu rozszerzenia obronności wojskowej państwa.


7 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie